پرش به محتوا

مزایای قانونی استعلاجی

اما و اگر های حق اولاد بخش چهارم استعلاجی

    در زمان استعلاجی زایمان یا درمان ، حق اولاد از تامین اجتماعی پرداخت خواهد گردید؟

    به علت این که حق اولاد مشمول بیمه نمیباشد و به تامین اجتماعی پرداخت نمیشود، پرداختی حق اولاد در زمان استعلاجی درمان(بند یک تصویبنامه شماره 62602 مورخ 7/7/57 هیأت وزیران مصوب 31/3/59 کمیسیون شماره 2 شورای انقلاب و به استناد ماده 74 قانون کار) ،یا زایمان به عهده کارفرما می‌باشد.ادامه »اما و اگر های حق اولاد بخش چهارم استعلاجی