پرش به محتوا

مبلغ حق اولاد

اما و اگر های حق اولاد بخش اول کلیات

  حق اولاد به عنوان یکی از مزایای حقوق محسوب میشود که کارفرما مکلف است طبق قوانین به پرسنل خود پرداخت نماید.
  طبق مصوبه دولت یکی از مزایای حقوق ، حق اولاد میباشد که میبایست در صورت اهراز شرایط توسط کارفرما به نیرو پرداخت گردد.

  • قوانین کلی:
   حق اولاد به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

  برای دریافت حق اولاد دو شرط زیر باید برقرار باشد:
  ادامه »اما و اگر های حق اولاد بخش اول کلیات