پرش به محتوا

افزایش مسکن

حق مسکن 3 میلیون ریالی

    حق مسکن 3 میلیون ریالی!

    بارها پرسیده میشه ، دولت تصویب کرده حق مسکن از یک میلیون ریال (100هزار تومان) به سه میلیون ریال (300 هزار تومان) افزایش پیدا کرده.

    پس چرا در فیش حقوقی ،حق مسکن همچنان مبلغ 100 هزار تومان درج میشه و دریافتی تغییر نداشته؟ادامه »حق مسکن 3 میلیون ریالی