پرش به محتوا

فرم درخواست گواهی کسر از حقوق

    بمنظور دریافت وام از بانک ها ، موسسات ، خرید کالا بصورت اقساطی و یا ضمانت افراد جهت دریافت وام ، میتوانید پس از تکمیل فرم زیر و تحویل اصل درخواست به شرکت ابر و باد فلات و یا نماینده شرکت ، گواهی کسر از حقوق خود را دریافت نمایید.

    جهت دریافت فرم درخواست گواهی کسر از حقوق اینجا کلیک کنید

    فرم درخواست کسر از حقوق شرکت ابر و باد فلات

    تذکر: در هر قرارداد یکبار امکان دریافت این گواهی میباشد.

    تذکر: به علت بار قانونی این گواهی ،فقط به اصل درخواست پاسخ داده خواهد شد و ارسال بصورت فکس و ایمیل قابل بررسی نخواهد بود.